• Уговор о Фотографисању Догађаја
 • Представник догађаја (у даљем тексту “Клијент”)
 • ПАКЕТ:
 • Пуно име и презиме*
 • Адреса*

Улица и место

 • Имејл*
 • Број телефона*
 • Детаљи догађаја (у даљем тексту: “Догађај”)
 • Назив догађаја*
 • Датум догађаја*
 • Назив локације*
 • Адреса догађаја*

Улица и место

 • Сврха*

Овај уговор садржи целокупно разумевање између фотографа и клијента. Замењује све претходне и истовремене споразуме између страна. Једини начин да додаш или промениш овај споразум је да то учиниш у писаној форми, који су потписале обе стране

 • Резервације*

Након потписивања, Фотограф ће резервисати договорено време и датум и неће правити друге резервације за то време и датум. Из тог разлога, депозит за резервацију се не враћа, чак и ако се датум промени или догађај откаже из било ког разлога, укључујући божја дела, пожар, штрајк и екстремне временске услове. Депозит за резервацију плаћа се у тренутку потписивања уговора. Депозит за резервацију примењује се на уговорени пакет догађаја. Клијент разуме и слаже се да целокупан износ дуга за пакет догађаја описан у уговору доспева на дан догађаја или на датум доспећа неизмиреног стања (ако је наведено). Клијент се слаже ако преостали износ не буде плаћен до овог тренутка, Фотограф неће фотографисати догађај, уз губитак депозита од стране клијента и без одговорности према Фотографу.

 • Консултације пре догађаја*

Стране се договарају о консултацијама пре догађаја како би се утврдило стварно време снимања, локације и листа захтева клијента (у писаној форми) за одређене фотографије. Клијент ће бити одговоран или ће некога именовати да идентификује људе од којих се желе одређене фотографије. Фотограф неће одговарати за то што није фотографисао жељене људе ако нема никога ко би помогао у идентификовању људи или прикупљању људи за групне фотографије.

 • Време фотографисања*

Распоред фотографисања и одабрана методологија дизајнирани су да остваре циљеве и жеље клијента на начин на који уживају све стране. Клијент и фотограф се слажу да су обострана сарадња и тачност свих чланова догађаја неопходни у ту сврху. Фотографисање почиње у заказано време. Ако Клијент затражи додатно фотографисање и / или време путовања које није обухваћено договореним пакетом, наплатиће се по ценама наведеним у Пакету за додељивање, заокруженим на најближих пола сата.

 • Кућни ред*

Фотограф је ограничен смерницама службеника догађаја. Клијент се слаже да прихвати техничке резултате наметнуте Фотографу. Одговорност клијента је преговарање са званичницима за модерирање смерница; Фотограф ће понудити само техничке препоруке.

 • Дигитални негативи, штампње и ауторска права*

Фотографије, дигитални негативи или отисци које је произвео фотограф заштићени су међународним законом о ауторским правима (сва права задржана), а фотограф задржава ауторска права на све произведене фотографије и слике. Клијент може добити копију дигиталних фотографија високе резолуције на диску ако је то договорено као део Пакета догађаја. Ако је то случај, Клијент може репродуковати било које фотографије на било који начин који желе у интерне и екстерне сврхе. Клијент се слаже да ће добити фотографско одобрење од фотографа пре него што клијент (или његови додељени агенти) објаве или продају фотографије ради зараде.

 • Издање модела*

Клијент овиме даје Фотографу и његовим правним заступницима додељује неопозиво и неограничено право коришћења и објављивања фотографија догађаја, његових гостију, присутних и службених лица у уредничке, трговинске, рекламне, акцијске, комерцијалне и било које друге сврхе и на било који начин; да исте измене без ограничења; а на ауторска права исто. Клијент овим ослобађа Фотографа и његове законске заступнике и уступа све захтеве и одговорности у вези са наведеним фотографијама.

 • Ексклузивност / фотографија гостију*

Ако је Фотограф једини професионални фотограф на догађају (као што је наведено у Појединостима о догађају), подразумева се да ће Фотографу једино бити дозвољено да фотографише догађај. У том случају, аматерски фотографи могу да фотографишу током догађаја ако не ометају уговореног фотографа и не снимају исте постављене кадрове фотографа. Ако се појави проблем са било којим гостом или полазницима, контакт лицу догађаја ће се саветовати да љубазно реши ситуацију за фотографа спроводећи услове овог споразума.

 • Сарадња гостију и осталих пружалаца услуга*

Клијент је одговоран за понашање гостију. Можда ће бити потребна координација са другим добављачима услуга како би се све фотографије завршиле према распореду. Клијент треба да подели распоред фотографија са другим добављачима услуга како би био сигуран да нема сукоба са временом. Поред тога, догађаје током догађаја треба планирати како би се на најбољи начин искористило време за све продавце. Фотограф неће толерисати вербално или физичко насиље, нити ће делити своје време или се такмичити са гостујућим фотографима за пажњу субјеката. Неконтролисано понашање гостију које омета фотографирање озбиљно ће утицати на квалитет снимљених фотографија и повећати број фотографија које се морају створити. Ако Клијент не може да контролише понашање гостију или ако понашање било ког од гостију Догађаја оштети било коју опрему Фотографа, то ће резултирати раним или непосредним одласком Фотографа. Клијент разуме да у таквом случају поврат неће бити враћен.

 • Жељене сцене*

Клијент ће Фотографу доставити списак жељених фотографија унапред. Иако се сваки покушај прилагоди клијентовој жељеној листи фотографија и створи најбоље могуће слике, ниједна одређена слика није загарантована. Фотографи су опремљени да се носе са већином ситуација при слабом осветљењу. У ситуацијама када је фотографирање блицем забрањено или се сматра небезбедним, Клијент се слаже да прихвати Дигиталне слике такве какве јесу, с обзиром на техничка ограничења фотографије при слабом осветљењу.

 • Распоред завршетка*

Клијент се слаже да ниједан део Пакета догађаја, укључујући прегледе (ако постоје) неће бити испоручен све док преостали износ не буде у потпуности плаћен. Дигиталне копије ће се дати Клијенту након догађаја, у облику Интернет галерије фотографија или другог медија, под претпоставком да је преостали износ плаћен.

 • Плаћање*

Клијент се слаже да је резервацијски депозит потребан у време потписивања уговора и да преостало стање доспева на дан догађаја или на датум доспећа неизмиреног стања у сажетку пакета догађаја, ако је наведено.

 • Казне и накнаде*

Наплатиће се накнада за кашњење у износу од 5000 РСД за све уплате које нису поштанске или достављене Фотографу до захтеваног датума.

 • Право на отказивање*

Ако фотограф открије нове информације, промена или друге факторе који теже да заобиђу договорене услове, то може резултирати отказивањем. Несарадња; промене локација, објеката или расположивог времена; пропуштени састанци; лоши или враћени чекови или закашњела плаћања су примери фактора који доприносе томе. Ако Фотограф покрене отказивање, враћају се све накнаде и депозити, изузев поштене тржишне вредности за све већ пружене услуге / производе. У случају отказивања од стране Клијента, наплаћује се 15000 РСД за све већ пружене услуге фотографије, а 15000 РСД за све остале услуге, консултације и сво време путовања.

 • Граница одговорности*

У мало вероватном случају озбиљне медицинске, природне или друге ванредне ситуације могло би бити потребно затражити другог фотографа. Фотограф ће се потрудити да обезбеди квалификованог заменика фотографа. Ако се ситуација догоди и одговарајућа замена не буде пронађена, одговорност је ограничена на повраћај свих уплата примљених за пакет догађаја. Фотограф улаже највећу пажњу у погледу излагања, транспорта и обраде фотографија, укључујући употребу професионалне опреме и резервне опреме професионалне класе. Међутим, у мало вероватном случају да су те фотографије изгубљене, украдене или уништене из разлога који су ван или изван контроле Фотографа, одговорност Фотографа је ограничена на повраћај свих уплата примљених за пакет догађаја. Граница одговорности за делимични губитак оригинала биће пропорционални износ изгубљене изложености.

 • Негарантовано*

Иако ће бити предузете све могуће мере за израду фотографија свих важних и посебних тренутака током Догађаја, Фотограф не може да стави безусловну гаранцију на горе наведено. Фотограф неће бити одговоран за било какве уништене фотографије услед бљесака гостију (или било ког другог); или било које друге уништене фотографије из било ког другог разлога у или изван контроле Фотографа.

 • Учинак*

Извршење овог уговора у име Фотографа зависиће од Божјег дела, поплаве, поплаве, ратовања, државних закона или прописа, електричног квара, штрајкова добављача и / или услова ван његове контроле.

 • Раздвојивост*

Ако се за било коју одредбу овог споразума сматра неваљаном или непроведивом по закону, то неће утицати на валидност овог споразума у целини, а остале одредбе споразума остају на снази и на снази.

 • Арбитража*

Свака контроверза или захтев који произилазе из овог уговора или се односи на њега, или кршење истог, решаваће се арбитражом, којом ће се управљати у складу са правилима комерцијалне арбитраже, а којом ће управљати лиценцирани арбитар у надлежности најближој Фотографу и арбитражна одлука могу се донети на пресуду било ком суду који је за то надлежан. Без обзира на претходно речено, било која страна може одбити да арбитрира када је спор за износ мањи од 20000 РСД. Одлука у арбитражи покренутој према овој клаузули ни у ком случају неће премашити уговорену цену спорне полемике

 • Поптпис Клијента                                                        – Фотограф
 • ЈМБГ
 • Датум потписивања